Strona główna » Zdolności interpersonalne wciąż kluczowe w pracy prawnika

Zdolności interpersonalne wciąż kluczowe w pracy prawnika

02.01.17

Do ważnych dla prawników umiejętności praktycznych zalicza się umiejętności komunikacyjne, które nie tylko pozwalają sprawnie posługiwać się mediami elektronicznymi i językami obcymi, ale przede wszystkim efektywnie uczestniczyć w komunikacji interpersonalnej – piszą Jolanta Jabłońska-Bonca i Kamil Zeidler.

articleImage: Zdolności interpersonalne wciąż kluczowe w pracy prawnika fot. Thinkstock

W przedmowie do wydanej właśnie książki Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji autorzy stwierdzają, że kompetencje komunikacyjne, czyli biegłość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych (zaliczane do tzw. miękkich kompetencji), pozwalają na lepsze praktyczne wykorzystanie profesjonalnych, merytorycznych umiejętności dzięki wzajemnemu zrozumieniu i zaufaniu. – Paradoksalnie rewolucja informatyczna, internet, wirtualne przedsiębiorstwa, e-biznes nie znoszą znaczenia umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, lecz przeciwnie, powstają nowe formy komunikacji, negocjacji i zawierania umów – piszą Jolanta Jabłońska-Bonca i Kamil Zeidler.
Ale jak dodają, wideokonferencje, telekonferencje, a coraz częściej trudne negocjacje o mieszanym charakterze (np. typowe spotkanie negocjacyjne często wygląda tak:
podczas rozmowy niektórzy są obecni fizycznie w sali konferencyjnej, inni są w rożnych krajach, obecni online na ekranie komputera albo przy telefonach), trudności komunikacyjne pogłębione przez problem wyboru języka rozmowy, ograniczony czas kontaktu internetowego i telefonicznego negocjujących umowę, tworzą teraz nowe, złożone konteksty perswazyjne. Wymagają one zastosowania nowych narzędzi perswazji. - Tego trzeba się uczyć. Jeśli bowiem nie negocjuje się face to face, a rozwiązania prawne powstają podczas wideokonferencji czy telekonferencji, inaczej też działają rożne elementy komunikacji niewerbalnej, takie jak kinezjetyka, parajęzyk, samoprezentacja,
proksemika – cały kontekst sytuacyjny może być inaczej odczytywany niż podczas tradycyjnego spotkania osobistego – stwierdzają autorzy książki.

Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji

Jak podkreśla jej wydawca, podręcznik stanowi wprowadzenie do retoryki, negocjacji i teorii komunikacji dla adeptów prawa. Zawiera - przy szerokim ujęciu tematu - wiedzę dziś nie tylko użyteczną, ale podstawową dla każdego, kto zamierza poruszać się na nowoczesnym rynku usług prawniczych.
W drugim, zmienionym i uzupełnionym, wydaniu książki przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in.: rozwijania kompetencji komunikacyjnych, negocjacyjnych i retorycznych, typologii argumentów (argumenty ad rem, typowe argumenty prawnicze ad rem oraz argumenty erystyczne), a także wybranych technik negocjacyjnych.
Obszerne odesłania do literatury tematu zawarte na końcu każdego rozdziału mogą służyć jako punkt wyjścia do dalszych samodzielnych studiów.

Zdaniem autorów i wydawcy, publikacja jest skierowana przede wszystkim - jako podręcznik retoryki i negocjacji - do studentów wydziałów prawa i administracji. Z pewnością będzie jednak przydatna zarówno aplikantom, jak i doświadczonym prawnikom, aby mogli uporządkować swoją wiedzę z tej dziedziny, czerpaną najczęściej z doświadczenia.

Więcej o książce>>

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Nowy LEX Student Prawa
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE