Strona główna » Unia bankowa: o co w niej chodzi?

Unia bankowa: o co w niej chodzi?

01.10.12

Parlament rozpoczyna prace nad unią bankową. 26 września Komisja Spraw Gospodarczych zapoznała się z propozycją wspólnego nadzoru bankowego w Europie zaproponowaną przez Komisję Europejską. Europosłowie są przekonani, że unia bankowa to tylko środek antykryzysowy, a przyszły system nadzoru UE powinien być bardziej przejrzysty i przede wszystkim objęty kontrolą demokratyczną.
Unia bankowa składać się będzie z trzech głównych elementów: jednego organu nadzoru bankowego, wspólnego zarządzania kryzysowego, wspólnego systemu rozwiązań oraz jednolitego systemu ochrony oszczędności. Każde z nich może być uzupełnione poprzez zmiany w przepisach funkcjonowania banku.
Unia bankowa ma na celu ograniczenie zależności między bankami a budżetami krajowymi. Objęcie banków wspólną kontrolą i przeznaczenie funduszy na poziomie UE na ochronę i wsparcie banków zagrożonych powinno złagodzić presję rynku państw członkowskich i uzyskać niższe koszty kredytu oraz zmniejszyć poziom zadłużenia. Powinno to również zapewnić wspólne zasady dla wszystkich banków.
Nadzór bankowy
KE przedstawiła propozycję, która zakłada objęcie wszystkich banków w strefie euro nadzorem Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Będzie on odpowiedzialny za licencjonowanie instytucji kredytowych, zapewnianie zgodności z kluczowymi wymogami banków oraz cofanie licencji banków. Kolejna propozycja KE dotyczy przyszłych stosunków EBC z Europejskim Organem Nadzoru Bankowego.
Propozycje Komisji przewidują, że Europejski Bank Centralny przejmie działania nadzorcze z dniem 1 stycznia 2013 roku.
Przyszłe elementy unii bankowej rozważane przez Komisję obejmują wspólne fundusze bankowe, które miałyby działać jako środki np.. ratujące bank oraz wspólny system gwarancji depozytów, który ma zapewniać zwrot pieniędzy w przypadku upadku banku.
Początkowe reakcje posłów na propozycję KE
PE zaczyna badać złożone propozycje by zdążyć przed ostatecznym terminem wyznaczonym przez Komisję. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz powiedział w tym tygodniu niemieckiej prasie, że spodziewa się, że większość Parlamentu będzie za legislacją, która jest zróżnicowana dla poszczególnych krajów.
Posłowie wyrazili pierwszą oficjalną reakcję zaledwie dwa dni po prezentacji planów Komisji - w drodze uchwały przyjętej podczas ostatniej sesji plenarnej. Rezolucja podkreśla potrzebę zwiększenia odpowiedzialności demokratycznej nadzoru bankowego. Europosłowie dodali, że zmianom w zakresie nadzoru powinna towarzyszyć ich zwiększona przejrzystość i zwiększenie odpowiedzialności funkcji nadzorczych EBC.
"Parlament musi być w pełni zaangażowany w obu aktach legislacyjnych. Ważne jest by głos bezpośrednio wybranej izby był słyszalny" – podkreślała przewodnicząca Komisji Spraw Gospodarczych, brytyjska deputowana Sharon Bowels (Liberałowie) podczas debaty plenarnej.
Źródło: www.europarl.europa.eu , stan z dnia 27 września 2012 r.

01.10.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Nowy LEX Student Prawa
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE