Strona główna » Senackie komisje proponują kolejne poprawki do ustawy 2.0

Senackie komisje proponują kolejne poprawki do ustawy 2.0

12.07.18

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek senatora Andrzeja Stanisławka (PiS) dotyczący przyjęcia obu ustaw bez poprawek. Rekomendowała zaś przyjęcie w sumie kilkunastu poprawek zarówno w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, jak i w przepisach ją wprowadzających.

articleImage: Senackie komisje proponują kolejne poprawki do ustawy 2.0 fot. Thinkstock

Wśród rekomendowanych przez komisję poprawek do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce znalazła się poprawka dotycząca wymogów, które spełniać mają rektorzy uczelni niepublicznych. W jej myśl muszą oni posiadać co najmniej stopień doktora. Kolejna z przyjętych poprawek dotyczy zmodyfikowania ograniczeń wiekowych dla rektorów i członków senatu. Do tej pory mogły być to osoby, które nie ukończyły 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. W myśl poprawki mogą być to również osoby posiadające tytuł profesora, które nie ukończyły 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
Inna z rekomendowanych poprawek wprowadza kolejne stanowisko nauczyciela akademickiego - docenta, a kolejna znosi możliwość zatrudniania doktora posiadającego wyłącznie osiągnięcia dydaktyczne na stanowisku profesora uczelni. Obecny w czasie obrad wiceminister nauk i szkolnictwa wyższego Piotr Mueller negatywnie odniósł się do tych poprawek.
Jako "dobrą" poprawkę Mueller określił tą, która znosi wymóg, by indywidualne studia międzydziedzinowe były dwuprofilowe i kilkupoziomowe. Komisja przychyliła się do głosu resortu i zaopiniowała ją pozytywnie.
Projekt ustawy zakładał, że m.in. członkiem rady uczelni i członkiem senatu uczelni może zostać osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie pełniła służby w organach bezpieczeństwa państwa (w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów) oraz nie współpracowała z tymi organami. Komisja zarekomendowała poprawkę, która wprowadza obowiązek lustracyjny wobec wszystkich nauczycieli akademickich i pracowników nauki.


To już kolejne rekomendowane przez senacką komisję poprawki do Ustawy 2.0. Sześć poprawek komisja zarekomendowała w poniedziałek. Sprawozdaniem komisji mają zająć się wszyscy senatorowie pod koniec obecnego posiedzenia senatu.
Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, nazywana też Konstytucją dla Nauki, ma zastąpić cztery obecnie istniejące: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Ustawa ma wejść w życie 1 października 2018 r.


Ustawa uzależnia wiele możliwości uczelni (m.in. możliwości prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych) od kategorii naukowych, jakie szkoła wyższa uzyska we prowadzonych przez siebie dyscyplinach. Poza tym po reformach uprawnienia do prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych będą przypisane uczelniom, a nie ich jednostkom organizacyjnym. Planowany jest nowy podział dyscyplin - wzorowany na podziale proponowanym przez OECD. (PAP)
 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Nowy LEX Student Prawa
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE