Strona główna » Nowelizacja ustawy o świadczeniach dla studentów

Nowelizacja ustawy o świadczeniach dla studentów

22.08.13

2 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniającą ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 879). Nowelizacja nakłada na szkoły wyższe i jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne studentów (oraz uczestników studiów doktoranckich, absolwentów odbywających staż oraz osób odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do nauki w języku polskim) nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie tylko w przypadku, gdy osoby te zostały uznane za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, ale także wtedy, gdy posiadają ważną Kartę Polaka.

Alicja Plichta 22.08.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 1)

 
ZOBACZ TAKŻE

Nowy LEX Student Prawa
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE