Strona główna » Koniec lokat antybelkowych

Koniec lokat antybelkowych

05.04.12
Od 31 marca obowiązuje nowelizacja Ordynacji podatkowej, zmieniająca zasady zaokrąglania podstaw opodatkowania, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Celem zmiany jest zlikwidowanie możliwości omijania przepisów podatkowych poprzez zakładanie lokat jednodniowych.

Nowe zasady dotyczą dochodów (przychodów) uzyskanych z odsetek od pożyczek (z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej), z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych oraz z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów(z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą).
Zmiany wprowadza ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707). Podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków od nich pobierane będzie się teraz zaokrąglać do pełnych groszy w górę. Dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące zaokrąglania prowadziły do sytuacji, w której w przypadku naliczenia (wypłaty) skapitalizowanych odsetek w maksymalnej kwocie 2,49 zł nie powstawał obowiązek zapłaty podatku dochodowego - było tak w przypadku lokat o wartości do 18000 zł (przy założeniu rocznego oprocentowania na poziomie 5 proc.).
Doprowadziło to do wysypu ofert lokat jednodniowych (ok. 13 proc. w ogólnej sumie depozytów gospodarstw domowych). Ustawodawca uznał, że jest to szkodliwe dla budżetu państwa oraz prowadzi do nieuzasadnionego różnicowania sytuacji podatników. Nowe zasady zaokrąglania podatków i podstaw opodatkowania mają zwiększyć wpływy z podatku dochodowego o 380 mln. rocznie.

Monika Sewastianowicz
Data publikacji: 2 kwietnia 2012 r.

05.04.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Nowy LEX Student Prawa
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE