Strona główna » Fundacja Helsińska: Polska nie przestrzega praw cudzoziemców poszukujących ochrony

Fundacja Helsińska: Polska nie przestrzega praw cudzoziemców poszukujących ochrony

26.02.18

Ograniczanie dostępu do procedury azylowej na granicy, dostępu do informacji i pomocy prawnej, pozbawianie wolności osób z grup szczególnie wrażliwych oraz oraz brak prawa do obrony - takie m.in. niedoskonałości polskiego prawa azylowego wymienia w raporcie dla unijnej agencji Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

articleImage: Fundacja Helsińska: Polska nie przestrzega praw cudzoziemców poszukujących ochrony fot. Thinkstock

 Fundacja przedstawiła Europejskiemu Urzędowi Wsparcia w Dziedzinie Azylu (EASO) komentarz do kluczowych wydarzeń w obszarze ochrony międzynarodowej w Polsce w 2017 r.

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (ang. European Asylum Support Office, EASO) to agencja Unii Europejskiej, która kontroluje, czy poszczególne sprawy o udzielenie ochrony międzynarodowej na terenie UE są traktowane w sposób spójny przez wszystkie państwa członkowskie.

Poważne naruszenia standardów
W przesłanym komentarzu HFPC zwróciła uwagę  na wiele poważnych naruszeń praw osób ubiegających się o ochronę międzynarodową.
Można w nim m.in przeczytać, że polskie władze naruszają prawo cudzoziemców do poszukiwania ochrony międzynarodowej przez uniemożliwianie złożenia im wniosków na wschodniej granicy, m.in. na przejściach granicznych w Terespolu i w Medyce.

Jak przypomina HFPC, w 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny zarejestrował 34 skargi na działania  Straży Granicznej, złożone głównie przez mieszkańców Czeczenii i Tadżykistanu.
W czerwcu 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) zakomunikował polskiemu  rządowi polskiemu aż cztery sprawy dotyczące dostępu do azylu, dotyczące skarg złożonych przez rodziny czeczeńskie oraz obywateli Syrii. Osoby te zostały przymusowo odesłane z Terespola na Białoruś mimo decyzji ETPC zobowiązujących Straż Graniczną do zastosowania środków tymczasowych (interim measures) nakazujących  niewydalanie cudzoziemców poza granice Polski do czasu rozpatrzenia spraw przez Trybunał. Więcej>>


Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce
>>

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Nowy LEX Student Prawa
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE